khay nhựa công nghiệp, hộp đựng nhựa công nghiệp

Khay nhựa A2 (Hộp nhựa A2)

Mã sản phẩm: A2

Nhà vệ sinh công cộng 3 buồng

Mã sản phẩm: NVS-03

Nhà vệ sinh công cộng bằng thép

Mã sản phẩm: NVS-04

NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG

Mã sản phẩm: PTC-03

Nhà vệ sinh di động đơn

Mã sản phẩm: NVS-02