Xe gom rác đẩy tay 500 lít

Mã sản phẩm: XGR-500L

Xe gom rác Inox 500 Lít

Mã sản phẩm: XGR-500L (inox)