Thùng rác Composite có đế 50 lít

Mã sản phẩm: TRC-50

Thùng rác Composite treo đôi 80L

Mã sản phẩm: TRC-80x2

Thùng rác Composite treo đơn 80 lít

Mã sản phẩm: TRC-80

Thùng rác đá hoa cương A16

Mã sản phẩm: TR-A16

Thùng rác đá hoa cương A28-A

Mã sản phẩm: TR-A28a

Thùng rác đôi ngoài trời A78-O

Mã sản phẩm: TR-A78O